Hoppa till huvudinnehåll
Regionhuset på Dockplatsen i Malmö, bild från utsidan

Om oss

Business Region Skåne är en samhällsägd koncern bestående av moderbolag och fyra dotterbolag. Det övergripande målet är att stärka varumärket Skåne.

Tillsammans med dotterbolagen arbetar koncernen för att på ett hållbart sätt locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne. Stort fokus ligger på att arbeta internationellt.
Som en del i marknadsförings- och utvecklingsarbetet arbetar bolagen gemensamt med att utveckla, samordna och stärka varumärket Skåne, samt aktivt delta i arbetet med marknadsföringen av Öresundsregionen/Greater Copenhagen tillsammans med andra parter på båda sidor av Öresund.

Bakgrund

Koncernen består av dotterbolagen Invest in Skåne, Film i Skåne, Tourism in Skåne och Event in Skåne med egna styrelser och uppdrag. 

Business Region Skåne som koncern bildades redan 2008 med tre dotterbolag för att främja turism, investeringar och event. Året därpå infogades även den filmfrämjande verksamheten genom att Film i Skåne AB (vars historik sträcker sig tillbaka till 1995) införlivades i koncernstrukturen. Business Region Skåne AB ägs till 100 procent av Region Skåne genom Region Skåne Holding AB.

Dotterbolagen styrs genom ägardirektiv och har egna uppdrag. Hela verksamheten drivs utan vinstintresse. Att på ett balanserat sätt skapa förutsättningar för extern finansiering av verksamheten är en viktig del i koncernens finansiering.

Så här skriver Øresundsinstituttet i sin decennierapport:

BRS-koncernens roll som en samlad ingång för samarbeten och affärsmöjligheter på regional, nationell och internationell nivå har ett värde som konkurrensstärkande faktor för Skåne som region.

Läs mer om BRS-koncernen i decennierapporten på webben, kapitel "Resultat av de tio första åren". Du kan också ladda ner den som pdf nedan.

Sidan uppdaterad 26 jan 2022, kl 13:38