Hoppa till huvudinnehåll
Regionhuset på Dockplatsen i Malmö, bild från utsidan

Om oss

Business Region Skåne är en samhällsägd koncern bestående av moderbolag och fyra dotterbolag. Det övergripande målet är att stärka marknadsföringen av Skåne i samverkan med de skånska kommunerna och näringslivet.

Tillsammans med dotterbolagen arbetar Business Region Skåne för att locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne.

Som en del i marknadsföringen arbetar bolagen gemensamt med att utveckla, samordna och förbättra varumärket Skåne, samt aktivt ansvara för marknadsföringen av Öresundsregionen/Greater Copenhagen tillsammans med andra parter på båda sidor av Öresund.

Bakgrund

Business Region Skåne skapades med syftet att stärka och samordna marknadsföringen för att bli mer kostnads- och resurseffektiva. Koncernen består av dotterbolagen Invest in Skåne, Film i Skåne, Tourism in Skåne och Event in Skåne med egna styrelser och uppdrag. 

Business Region Skåne bildades redan 2008 med tre dotterbolag för turism, investeringar och event. Året därpå infogades även filmverksamheten vars historik sträcker sig tillbaka till 1995. Business Region Skåne ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Dotterbolagen har egna deluppdrag när det gäller marknadsföringen av Skåne och har under 2018 fått uppdaterade ägardirektiv. Verksamheten drivs utan vinstintresse och där 71,6 procent av BRS-koncernens samlade intäkter mellan 2009 och 2017 kommit från de två ägarna Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Bland de externa finansiärerna finns EU och Tillväxtverket.

Så här skriver Øresundsinstituttet i sin decennierapport:

BRS-koncernens roll som en samlad ingång för samarbeten och affärsmöjligheter på regional, nationell och internationell nivå har ett värde som konkurrensstärkande faktor för Skåne som region.

Läs mer om BRS-koncernen i decennierapporten på webben, kapitel "Resultat av de tio första åren". Du kan också ladda ner den som pdf nedan.

Sidan uppdaterad 02 Jul 2021, kl 12:35