Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist framför Malmö Live

Marknadsför & utvecklar Skåne

Business Region Skåne ökar Skånes internationella attraktionskraft genom att locka fler besökare, evenemang, möten, företag och filmproduktioner.

Banner Covid19 - stöd till skånska företag

Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Kollage av bilder för Business Region Skåne 10 år

Business Region Skåne 10 år

2018 fyllde BRS tio år. Det firade koncernen genom att ta fram en decennierapport om de resultat koncernen åstadkommit och med en framåtblick om hur vi ska bli ännu starkare i den framtida, internationella konkurrensen?  

Rapporten är gjord av Øresundsinstituttet på uppdrag av Business Region Skåne.