Hoppa till huvudinnehåll
Mamma och dotter på stranden

Marknadsför & utvecklar Skåne

Business Region Skåne ökar Skånes internationella attraktionskraft genom att locka fler besökare, evenemang, möten, företag och filmproduktioner

Snabba fakta

Utvalda nyckeltal och statistik för Business Region Skåne

St.

Siffran 67

Antal anställda

Så många anställda har hela Business Region Skåne-koncernen inklusive dotterbolagen.

Procent

Siffran 33

Stigande gästnätter

Antalet gästnätter i Skåne har enligt statistik från SCB ökat med 33 procent mellan 2008 och 2017. Mest ökar den internationella turismen från Indien och Kina.

Öre

Siffran 40

Extra per satsad krona

För varje krona som ägarna Region Skåne och Kommunförbundet Skåne betalat till Business Region Skånes verksamhet har externa aktörer bidragit med ytterligare 40 öre.

Miljarder

Siffran 2

Värdet av 400 värvade event

Event in Skåne har tillsammans med partners värvat 400 event och möten vilket har resulterat i ett turistekonomiskt värde på mer än två miljarder kronor i Skåne.

Kollage av bilder för Business Region Skåne 10 år

Business Region Skåne 10 år

2018 fyllde BRS tio år. Det firade koncernen genom att ta fram en decennierapport om de resultat koncernen åstadkommit och med en framåtblick om hur vi ska bli ännu starkare i den framtida, internationella konkurrensen?  

Rapporten är gjord av Øresundsinstituttet på uppdrag av Business Region Skåne.