Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist i stadsmiljö

Tourism in Skåne AB - verksamhetsberättelse 2020

Tourism Matters!

Inför 2020 utarbetade Tourism in Skåne, tillsamans med kommunerna, en långsiktig färdplan - Tourism Matters! Trots pandemins påverkan på turism och besöksnäring har den strategiska inriktningen för bolagets verksamhet varit fortsatt relevant. Behovet av att hantera besöksflöden, främja både ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap och se till att turismen blir en del i samhällsplaneringen är mer aktuellt än nånsin.

En mer hållbar värld

Vi menar att turismen, rätt hanterad, kan bidra med lösningar på de utmaningar världen står inför. I vår summering av 2020 berättar vi hur Tourism in Skåne har dragit sitt strå till stacken för en mer hållbar värld. Vi har fokuserat lite extra på några av de globala målen, och berättar om hur vi bidragit med våra insatser!

Om Tourism in Skåne

Tourism in Skåne är idag det bolag som ligger längst fram inom destination management i Sverige – en position som vi strävar efter att behålla. För elva år sedan startade bolaget som en klassisk Destination Marketing Organisation, men successivt har fokus förflyttats mot en Destination Management Organisation, och nästa steg är att gå mot excellence! Framöver kommer vi ännu mer än tidigare att ta ett tydligt ledarskap utifrån turismens plats i samhällsbyggandet.

Vår verksamhetsidé går ut på att samordna marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vi ska arbeta framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring.

Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination. Viktiga byggstenar i detta är att bygga upp och förmedla kunskap och inspiration. Vi arbetar i partnerskap med kommuner, besöksnäring och andra organisationer för att Skåne ska bli en hållbar destination i världsklass.

Läs mer på Tourisminskane.com

Sidan uppdaterad 31 May 2021, kl 16:14