Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist framför Malmö Live
Om oss

Våra bolag och styrelser

Koncernen Business Region Skåne består av moderbolaget Business Region Skåne AB och de fyra dotterbolagen Invest in Skåne AB, Tourism in Skåne AB, Film i Skåne AB och Event in Skåne AB. Bolagen arbetar med gemensamma krafter för att öka Skånes internationella attraktionskraft genom att på ett hållbart sätt locka fler besökare, evenemang, möten, företag och filmproduktioner till Skåne.

Inom och mellan bolagen finns det upparbetad kompetens som gör det möjligt för Skåne att få största möjliga utbyte i samarbetet med både näringslivet i regionen och med nationella och internationella aktörer. De fyra dotterbolagens utveckling av sina arbetsprocesser och förmåga att få extern finansiering via projekt ökar möjligheten att stärka regionen.

Sidan uppdaterad 17 feb 2022, kl 13:38