Hoppa till huvudinnehåll

Närbild: Susanne Magnusson

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


Nya ägardirektiv, en närmare kontakt med ägarna, ökad samordning inom koncernen och en mera nischbetonad strategi. Det är några förändringar som Business Region Skånes vd Susanne Magnusson ser framför sig. Hon tillträdde vd-jobbet 2017, men har som administrativ chef för Region Skånes avdelning för regional utveckling varit engagerad i BRS-koncernen redan vid dess tillkomst.

Profilbild Susanne Magnusson
Susanne Magnusson kombinerar sedan 2017 rollen som vd för Business Region Skåne med uppdraget som administrativ chef för Region Skånes avdelning för regional utveckling.

Mognad, stabilitet och behov av förnyelse i en föränderlig omvärld. Business Region Skånes vd Susanne Magnusson talar stolt om Region Skånes marknadsföringskoncern som en stabil verksamhet med god förmåga att bidra till att Skåne får fler internationella turister, investeringar, filminspelningar och event. Samtidigt är hon tydlig med behovet av förnyelse nu när koncernen nått en mogen ålder på tio år. Förnyelsearbetet kan delas in i fem kategorier:

• Förnyelse av organisation och inriktning inom de fyra dotterbolagen.
• Ökad samordning inom BRS-koncernen.
• Utvidgning av verksamheten till att även omfatta internationell talangrekrytering.
• Stärkt koppling och legitimitet gentemot ägarna Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne.
• Tydliggöra de värdeskapande effekter som Business Region Skånes verksamhet har på Skånes utmaningar och behov.

– Alla våra dotterbolag är lite i en omställningsfas eftersom omvärlden förändrats. När vi i år genomförde en översyn av dotterbolagens ägardirektiv väckte det många intressanta diskussioner. Vad menar vi till exempel med ett hållbarhetsperspektiv? Hur kopplar vi verksamheten bättre till Skånes utmaningar? Hur kan vi vara nytänkande och få en tydligare spets i verksamheten?

– En annan fråga gäller det dansk-svenska Greater Copenhagen-samarbetet som inte fanns när de ursprungliga ägardirektiven skrevs.

Susanne Magnusson berättar att hon tror att koncernen måste nischa sig mer i framtiden, men att det kräver strategiska diskussioner om bland annat vilka styrkepositioner Skåne har. Ett annat perspektiv som hon lyfter fram är hur samordningen inom BRS-koncernen kan öka.

Alla bolagen har arbetat jättebra, men det är dags att dra nytta av det även ur ett koncernperspektiv. Jag arbetar mycket med att hitta formerna för en starkare dialog med våra ordförande i dotterbolagen. Vi har ett dotterbolag med på varje styrelsemöte i moderbolaget och har vd-möten varje månad. En ny utmaning som växt fram under de senaste åren handlar om hur fler internationella talanger kan rekryteras till Skåne.

Frågan spänner över samtliga fyra dotterbolags verksamhetsområden och Susanne Magnusson pekar på att det finns olika sätt att organisera talangarbetet. Att stärka BRS koppling till ägarna Region Skåne och Kommunförbundet Skåne är en annan viktig fråga som Susanne Magnusson lyfter fram. Just nu arbetar Region Skåne med att uppdatera ägardirektiven för BRS-koncernen.

– Vi vill att våra ägare ska vara stolta över oss, men också att de ska känna verksamheten så bra att när de ser eller hör något ska tänka på Business Region Skåne vid rätt tillfälle. Att här kan Invest in Skåne gå in och göra nytta eller här kan Tourism in Skåne gå in.

Sidan uppdaterad 09 Dec 2019, kl 09:02