Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor promenerar på sandstrand

Tourism in Skåne AB - årsrapport 2019

Tourism in Skåne är idag det bolag som ligger längst fram inom destination management i Sverige – en position som vi strävar efter att behålla. För tio år sedan startade bolaget som en klassisk Destination Marketing Organisation, men successivt har fokus förflyttats mot en Destination Management Organisation, och nästa steg är att gå mot excellence! Framöver kommer vi ännu mer än tidigare att ta ett tydligt ledarskap utifrån turismens plats i samhällsbyggandet. 

Vår verksamhetsidé går ut på att samordna marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar
tillväxt i Skåne. Vi ska arbeta framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring.

Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination. Viktiga byggstenar i detta är att bygga upp och förmedla kunskap och inspiration. Vi arbetar i partnerskap med kommuner, besöksnäring och andra organisationer för att Skåne ska bli en hållbar destination i världsklass.

Tourism matters! – strategisk färdplan för Skåne mot 2030

Under 2019 har vi blickat bakåt på de gångna åren, då vi utvärderat den långsiktiga strategin för Skåne – Collaborative Tourism 2020. Men framför allt har vi vänt blicken mot framtiden, då vi stakat ut vägen de kommande 10 åren. Vi har under året utarbetat Tourism matters! – strategisk färdplan för Skåne mot 2030. Denna färdplan ska samla offentliga aktörer i hela Skåne, och verka för att turismens roll i hela samhällsbyggandet blir mer central, som en del av lösningen för en hållbar framtid. Den gemensamma målbilden slår fast att turismen ska bidra till ökad förståelse mellan människor och högre livskvalitet både för besökare och boende. Det utmanar oss i att ta plats på nya arenor, och vikten av att arbeta tillsammans blir större än någonsin.

Parallellt med processen att utarbeta en långsiktig strategi för hela Skåne har vi tagit fram en affärsplan för vårt bolag, som blir vår operationalisering av strategierna i färdplanen. Vi ser fram emot att inleda 2020 med insatser för att implementera färdplanen i hela Skåne och omsätta vår affärsplan i praktiken.

Internationell marknadsföring

Vårt arbete med att samordna marknadsföringen av destinationen Skåne internationellt syftar till att öka resandet från våra prioriterade marknader och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för den skånska besöksnäringen. Offentliga aktörer, såsom andra regioner i södra Sverige, kommuner och deldestinationer kan välja att investera och delta aktivt i marknadsarbetet. Partners som investerar strategiskt i marknadsarbetet, globalt och tematiskt, bidrar naturligtvis till sin egen synlighet, men också till den totala exponeringen av Skåne/södra Sverige. Tillsammans når vi längre, får mer exponering och ett starkare erbjudande. 

Enligt vår strategi ”Inspiration – trovärdig kommunikation”, marknadsför vi inte längre Skåne genom traditionell reklam, av det slag att vi själva talar om för mottagaren hur fint det är i Skåne. Den typen av kommunikation är lätt att styra, men ses inte som trovärdig och avfärdas oftast som spam. Istället samarbetar vi med utvalda kanaler, som med sin röst berättar om Skåne för sina läsare/tittare. Detta gör vi genom olika kanaler såsom mediesamarbeten, influencersamarbeten, PR och pressresor och Travel Trade.

Innovationsarbete

Vår öppna innovationsarena har etablerats, och fått skjuts av projektinsatser inom digital utveckling. Vi har även genomfört kreativa samarbeten med Form/Design Center, bjudit in till branschöverskridande möten genom The Excursion och låtit studenter utmana oss inför framtiden i en så kallad ToY-process.

Hållbar produktutveckling

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag deltagit och genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. Projektet drevs av Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxtverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne.

Totalt har 32 produkter lanserats på den internationella marknaden via olika digitala kanaler och ytterligare 10 produkter har exponerats genom produktblad specialanpassade för att passa arrangörsledet Travel Trade och samarbetet RESA på exempelvis ITB (världens största resemässa). Under processen har 38 företag tagit fram 54 nya produkter i det digitala stödverktyget som har använts under projektperioden. 

Utveckling av Skåne som mat- och dryckesdestination

Ett annat spännande projekt är The Gastrolution of Skåne, ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring. Fokus ligger på att utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel. Vi vill också stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och skördesäsonger.

Kompetensutveckling och BI

Vi har gjort en omfattande satsning på att kompetenshöja oss själva och våra kollegor i kommunerna. Projektet CAPS, Competence Academy Public Sector har gett oss utbildningar inom bland annat strategisk verksamhetsutveckling, hållbarhet och affärsmannaskap.

Inom vårt arbete med business intelligence har vi till vår stora glädje lanserat ett interaktivt verktyg, Power BI, på vår hemsida. Det ger tillgång till interaktiv statistik över hotell och gästnätter.

Besök Tourism in Skånes webbplats

Sidan uppdaterad 10 Sep 2020, kl 08:02