Hoppa till huvudinnehåll
Gruppbild på Investeringar in Skånes anställda

Invest in Skåne - årsrapport 2019

2019 präglades av både förändringar och stora framgångar. Bolagets VD, Stefan Johansson, gick i pension och lämnade därmed över ledarskapet till vice vd Ulrika Ringdahl. Årets investeringsfrämjande resultat var bland Invest in Skånes bästa någonsin med investeringar värda cirka 2 miljarder kronor och 370 nya/bibehållna jobb. Vår exportfrämjande verksamhet hade också stor framgång med att skapa internationella affärer under året.

Resultatmässigt bidrog Invest in Skåne till att skapa 40 exportaffärer och 25 utländska investeringar i Skåne. Dessa internationella affärer kommer att stärka det skånska näringslivet i form av ökat antal arbetstillfällen, inflöde av utländskt kapital, ökad produktivitet samt ökad kunskap och kompetens inom Skånes prioriterade styrkeområden.

Om verksamheten

2019 präglades av stora förändringar men även av framgångar. Efter 10 år som vd för Invest in Skåne gick Stefan Johansson¨i pension och den 1 maj tog Ulrika Ringdahl, vice vd samt affärsområdesansvarig för materials och life science, över ledarskapet. Under 2019 reducerades budgeten med nästan en tredjedel jämfört med 2018 då flera av våra stora EU-projekt avslutades. Den betydligt lägre budgeten blev startskottet på ett intensivt strategiarbete i ledningsgruppen som inkluderade omvärldsanalys och benchmarking mot andra aktörer med syfte att effektivisera vår verksamhet. Resultatet blev att Invest in Skåne omorganiserades under hösten vilket innebar att de två investeringsfrämjande teamen slogs ihop till ett. Målet med sammanslagningen är framförallt att förbättra samarbetet mellan de olika affärsområdena men även att förbättra samarbetet mellan samtliga team, ha gemensamma arbetssätt samt att verka genom andra.

I samband med vårt strategiarbete har bilden av oss som en kunskapsorganisation utkristalliserats och vi har identifierat ett behov av strategisk kompetens inom marknadsföring och business intelligence som med stark koppling till affärsutvecklingen aktivt kan driva vår affär och ta vårt arbete vidare in i den digitala världen. Med anledning av detta rekryterades en marknadschef under hösten med uppdrag att leda ett nytt marknads- och kommunikationsteam från och med januari 2020. 

Vårt investeringsfrämjande arbete

2019 blev ett av Invest in Skånes mest framgångsrika år någonsin när det gäller våra investeringsfrämjande resultat. I slutrapporteringen av våra 25 vunna investeringar har vi bidragit till följande resultat för Skåne 20191:

  • Investerat kapital: cirka 1,83 miljarder kronor
  • Nya/bibehållna jobb inom 2 år: 363
  • Typ av case: 11 nyetableringar, 8 expansionsinvesteringar, 5 kapitalinvesteringar samt 1 strategisk allians

Resultaten varierar i storlek och bransch, allt från jättar som EON, Microsoft och Skånemejerier till innovativa mindre life science- och techbolag. Gemensamt för samtliga resultat är att de ligger inom ramen för de fokusområden som våra ägare pekat ut som styrkeområden och framtida innovationsområden för Skåne. Siffrorna ovan blir än mer imponerande om man tar i beaktning att Invest in Skånes största case någonsin inte är med eftersom de exakta siffrorna kopplat till Microsofts etablering av datacenter fortfarande är konfidentiella.

Vårt exportfrämjande arbete

2019 var ännu ett resultatrikt år för export-teamet. Under året har vi på olika sätt hjälpt 190 skånska små och medelstora företag inom 7 branscher varav 5 av dessa är strategiskt viktiga och i linje med den regionala utvecklingsstrategin (livsmedel, life science, materials science, kreativa och kulturella näringar och tech). Totalt blir det 40 resultat fördelat på 24 inom ramen för Enterprise Europe Network och 16 från aktiviteter inom Southern Sweden International i 15 olika länder. Resultaten har lett till att skapa 8 nya heltidstjänster.

Några av de företag som vi har hjälpt är Saturnus AB som hittade flera nya kunder på Asiens största livsmedelsmässa SIAL i Shanghai. Ett avtal värt att nämna är också Malmöbaserade Friends & Delicacies som vi lyckades få in på anrika Magasin du Nord i Köpenhamn. Vi har fokuserat på de asiatiska marknaderna under året, där vi anordnat aktiviteter för skånska livsmedelsföretag i form av matchmaking och mässor i Sydkorea och Kina. I Kina har vi under året utökat vårt nätverk med lokala samarbetspartners och kommit in i nya nätverk såsom handelskammare och konsulter som vi tror kommer att tillföra nya och större möjligheter för oss att hjälpa skånska företag vid till exempel partnersök. Vi har också arbetat intensivt med Tyskland, en viktig marknad där vi nu har etablerat ännu bättre kanaler.

Besök Investinskane.com

Sidan uppdaterad 10 Sep 2020, kl 09:02