Hoppa till huvudinnehåll
Gruppbild på Film i Skåne medarbetare vid strandkant

Film i Skåne - årsrapport 2019

Verksamhetens art och inriktning

I samverkan med Skånes kommuner, näringsliv och andra relevanta aktörer främjar Film i Skåne filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, deltar i samproduktion av film samt attraherar filmproduktion till Skåne. 

Verksamheten är indelad i fem avdelningar: Film Barn och Unga, Visning/Spridning, Produktion, Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission. Idag samproducerar Film i Skåne långfilm, TV-serier, dokumentärer och kortfilm, men verkar även för att de skånska kommunerna ska ha ett rikt filmliv med en bred repertoar på biograferna och en pedagogisk verksamhet med rörlig bild för barn och unga inom skolans ram och på fritiden.

Film i Skåne gör också insatser i filmfestivaler och andra filmevenemang.Ystad Studios tillhandahåller filmstudiofaciliteter, medan Southern Sweden Film Commission marknadsför Skåne och södra Sverige som inspelningsplats och skånska produktionsbolag som samarbetspartners internationellt.

Väsentliga händelser 

2019 gjorde Film i Skåne insatser i filmfestivaler och branschmötesplatser för 2,2 milj kr och investerade 18,4 milj kr i samproduktion av film. De film- och TV-produktioner som möjliggjordes  spenderade 79 milj kr i Skåne och hade en total omsättning på 194 milj kr. Inom ramen för Film i Skånes satsning på TV-serier 2018-2020 genomförde Anagram Produktion inspelningen av ”Tunna Blå linjen”, 10 x 60 min, i Malmö med omnejd och Yellow Bird Film ”Jakten på en mördare”, 6 x 60 min, med produktionsbas i Ystad Studios. Filminspelning och/eller location scouting ägde under året rum i 21 av Skånes 33 kommuner.

Under hösten projektanställdes filmpedagog John Belfrage på 40% för att i samarbete med Ystads kommun ta sig an skolklasser i Ystad Studios Visitor Center. Under september-december  fick 186 elever från Sjöbo, Helsingborg och Lund lära sig hur man skapar film.

Inom Regionsamverkan Sydsverige (samarbetet som omfattar Skåne, Kronoberg, Jönköping, Blekinge, Kalmar och Hallands län) tecknades ett avtal där Film i Skånes verksamhet Southern Sweden Film Commission kommer att marknadsföra även övriga sydsvenska län vid internationella aktiviteter samt hålla i viss fortbildning för location scouter från de medverkande länen. Samarbetet på filmområdet mellan regionerna i Sydsverige är ännu i sin linda, men kan på sikt bidra till spännande utveckling och förstärkningar.

Besök Filmiskane.se
 

Sidan uppdaterad 10 Sep 2020, kl 08:02