Hoppa till huvudinnehåll
Människor på scen - stillbild från filmen Systrar 1968

Film i Skåne - årsrapport 2018

Film i Skånes huvuduppdrag är att med filmverksamheten som verktyg attrahera nationellt och internationellt kapital och uppmärksamhet till Skåne, stärka och bidra till utvecklingen av den audiovisuella industrin i regionen samt främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet.

För att åstadkomma detta arbetar Film i Skåne med konsultation inom filmpedagogik, visning och filmproduktion, samproduktion av filmkulturella arrangemang, investering i filmproduktion, drift och uthyrning av Ystad Studios samt internationell marknadsföring genom Southern Sweden Film Commission vilken är en integrerad del av Film i Skåne. I arbetet ska Film i Skåne sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. 

2018 gjorde Film i Skåne insatser i filmfestivaler och branschmötesplatser för 2,3 miljoner kronor och investerade 16,8 miljoner kronor i samproduktion av film. Filminvesteringarna ledde till att filmproduktionerna kom att spendera 73 miljoner kronor i Skåne på arbetskraft och köp av tjänster och ha en total omsättning på 246 miljoner kronor. Den ekonomiska effekten av Film i Skånes filminvesteringar 2018 ledde till en direkt omsättning i Skåne som var mer än fyra gånger så stor som Film i Skånes insats.

Bland annat genomfördes inspelningar av tre TV-serier: ”Väster om friheten” och ”Systrar 1968” (stillbild längst upp på denna sida) av produktionsbolaget Anagram och ”Tsunami” av Filmlance International. Att den skånska dokumentärfilmen är fortsatt stark visade sig vid 2018 års Guldbaggegala där samtliga nominerade för bästa dokumentär var samproducerade med Film i Skåne. Guldbagge för bästa dokumentärfilm gick till filmen ”Silvana - Väck mig när ni vaknat” i regi av Mika Gustafson, Olivia Kastebring och Christina Tsiobanelis. 

Två barn i bil - stillbild från filmen Trädgårdsgatan
”Trädgårdsgatan” i regi av Olof Spaak. Filmen fick 2019 års Guldbagge för Bästa foto till Kristoffer Jönsson och är samproducerad av bl a Film i Skåne och Ystads-Österlens filmfond

Under året har Film i Skåne, med särskild finansiering från Business Region Skåne, arbetat med att ta fram en modell för att göra film och TV-produktion i Skåne miljömässigt mer hållbar. I det arbetet har man samarbetat med mastersstudenter inom Environmental Management and Policy vid Lunds universitet. Film i Skåne samverkar även med EU-interreg-projektet Green Screen som involverar sex europeiska regioner där Ystad kommun är svensk partner och som syftar till ömsesidigt lärande och att påverka regionala policys inom området. Arbetet fortsätter under 2019.

Talang och kompetensutveckling är ett viktigt verktyg för att stärka skånska kreatörer och bolag och 2018 genomförde Film i Skåne ”Scandinavian Talents x 3” som bestod av tre events: Scandinavian talents on the go i Cannes, Scandinavian Debute Pitch i Haugesund och Scandinavian Sharing i Stockholm. Detta gjordes i samarbete med nordiska kollegor med stöd av Svenska Filminstitutet och med syftet att utöka internationella nätverk, fördjupa kompetens och bygga en stark skånsk filmbransch. 

2018 var också sista året med EU-projektet Southern Sweden Creatives, ett projekt lett av Invest in Skåne för att stärka exportmöjligheterna för företag inom kulturella -och kreativa näringar, där Film i Skåne genomförde Autobahn to Co-production tillsammans med regionala kollegor i Hamburg, Berlin och Köpenhamn med producentutbyte i fokus, tidigare nämnda Scandinavian talents on the go i Cannes samt Dok elevator, som är ett program där deltagande producenter och regissörer har möjlighet att ta del av internationella specialister inom distribution och marknadsföring.

Den 16 mars invigdes Ystad Studios Visitor Center. Det är ett samarbete mellan Film i Skåne och Ystad kommun kring filmpedagogik och besöksnäring förlagd till Ystad Studios. YSVC blir framöver en viktig resurs för alla de skolor i Skåne som vill fördjupa sitt filmpedagogiska arbete.

Under sommaren genomförde Film i Skåne i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan ett filmkollo i Ystad Studios Visitor Center för unga med lindrig funktionsnedsättning.

Film i Skåne har också i samverkan med Region Skånes kulturnämnd varit del av Eslöv kommuns projekt Hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga som syftar till att utveckla strukturer för att undvika att arbetet styrs utifrån ad hoc-lösningar och är beroende av eldsjälar. 

Med anledning av Bergman - 100 år initierade Film i Skåne projektet Bergmans Skåne med ekonomiskt stöd från Region Skånes kulturnämnd och i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och skånska kommuner. Projektet syftar till att vidareutveckla och tillgängliggöra film- och kulturarvet kring Ingmar Bergman i Skåne.