Hoppa till huvudinnehåll
Fyra skyltar på strand - SM-veckan i Skåne 2018

Event in Skåne - årsrapport 2018

2018 var ett starkt eventår för Skåne. SM-veckan i Helsingborg och Landskrona i juli genererade en turismomsättning på 100 miljoner kronor, vilket går till historien som Riksidrottsförbundets högst uppmätta omsättning hittills under en SM-vecka. 

Andra event som utvecklade och positionerade Skåne som norra Europas ledande eventregion var bland annat körfestivalen Interkultur som ägde rum i Helsingborg, Europacupen i Triathlon i Malmö i augusti, VM i Gokart i Kristianstad i september, SM i Mathantverk i Malmö och EM i Grillning i Brösarp. Årligen återkommande event som lockade tusentals besökare och skapade nya reseanledningar till Skåne var också Malmö Game Week och Båstad Hiking Festival. 

2018 var också året då Event in Skåne tillsammans med bolagets partners värvade 43 möten och event inför kommande år. Bland annat EM i Curling, EM i Triathlon, VM i Frisbee, White Guide-galan, köreventen Nordklang och EM i Barbershop samt ett flertal kongresser inom life science och material science.

Sammantaget var 2018 ett framgångsrikt år för Event in Skåne där bolagets nya ägardirektiv bidrog till att skapa större möjligheter att bidra till en hållbar destinationsutveckling i regionen.

Framtida utveckling

Event in Skåne identifierar, värderar och värvar tillsammans med partners större nationella och internationella event och möten som positionerar Skåne och bidrar till att stärka Skånes varumärke och att öka regionens attraktivitet. Bolaget skapar samverkansmöjligheter och samordnar och mobiliserar insatser och partners regionalt, nationellt, och internationellt för på ett kostnadseffektivt sätt positionera Skåne som norra Europas ledande eventregion. 

Digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar BRS-bolagens arbete och Skåne som destination i världen. Allt fler länder och destinationer har insett att event och möten skapar omsättning, arbetstillfällen, förbättrad infrastruktur, investeringar, stolta medborgare och stärker en destinations varumärke. 

I takt med det ökade intresset att värva internationella event ökar kraven från rättighetsinnehavarna och därmed konkurrensen både nationellt och internationellt. 

För att Skåne ska kunna bibehålla sin position som en ledande event- och mötesregion laddar och stärker Event in Skåne regionens 33 kommuner med kompetens, kunskap och mod. Bolaget bidrar med trygghet och stabilitet för att de skånska kommunerna, utifrån sina unika förutsättningar, ska våga stå värdar för större, bättre och fler event. De största återkommande eventen ligger i dag utanför Skånes storstäder. Eventen utgör därmed viktig tillväxtfaktor för landsbygdskommunerna samt för att hela Skåne ska leva och blomstra.

Event och möten är en katalysator för hela regionens destinationsutveckling och den omsättning som genereras av tillresta besökare bidrar till ökade arbetstillfällen och skatteintäkter – både för kommunen och regionen som helhet. Eventnäringen och de investeringar som görs i event i regionen skapar också arbetstillfällen för unga och nyanlända som vill in på arbetsmarknaden. Därigenom bidrar bolaget till att genom utvalda event och möten adressera de samhällsutmaningar som regionen möter och samtidigt bidra till ökad intersektionalitet.

De insatser som Event in Skåne gör för att destinationsutveckla Skåne och skapa fler hållbara reseanledningar till regionen är avgörande för att Skåne ska positionera sig som en attraktiv och hållbar destination att besöka, bo och verka i – ett arbete som bidrar till att skapa livskvalitet i världsklass för Skånes invånare.

'Ett mått att mäta Event in Skånes arbete med att stärka event- och mötesnäringen i Skåne är Nöjd Partner-Index som genomfördes både under 2015 och 2017. Uppemot 90 procent av bolagets partners var nöjda eller mycket nöjda med Event in Skånes arbete vid båda mätningarna. Ambitionen är att 2019 ska bli det år då Event in Skåne ytterligare ökar denna siffra.