Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Business Region Skånes webbplatser

Business Region Skåne AB (hädanefter BRS) står bakom webbplatserna Businessregionskane.com, Investinskane.com, Eventinskane.com, Filmiskane.seTourisminskane.com och Sharingskane.se (hädanefter "BRS-webbplatser"). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna. Det här dokumentet beskriver hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. För mer information, se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från BRS-webbplatserna som inte är tillgängliga för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra BRS-webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

BRS-webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • BRS-webbplatserna använder i vissa fall icke-standardiserade (betaversioner) av HTML och CSS för att uppnå en önskvärd och likvärdig layout och funktionalitet oberoende av webbläsare som används. Detta leder till att webbplatserna inte uppnår fullständig validering enligt W3C-standarden.
  • Det externa, inbäddade statistikverktyget för gästnätter och hotell på Tourisminskane.com, saknar grundläggande tillgänglighetsanpassning, vilket gör att innehållet oftast inte kan läsas upp av skärmläsare eller användas utan mus. 
  • Ett fåtal sidor på andra språk än webbplatsens standardspråk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. [WCAG 3.1.1 (A)]

  • Pdf-dokument är i stora delar ej tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Business Region Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det inbäddade statistikverktyget på Tourisminskane.com innehåller en stor mängd information som inte enkelt kan transkriberas eller på annat sätt anpassas för tillgänglighet. BRS kommer under 2020 att undersöka möjligheterna, men kan inte garantera att ha en lösning på plats innan 23 september.  

Hur vi testat webbplatsen

ETU har gjort en oberoende granskning av BRS-webbplatserna. Med hjälp av verktyget Siteimprove gör BRS internt löpande granskning av sina webbplatser.

Senaste granskning av ETU gjordes 2019-10-09, och anpassningarna publicerades i koden på webbplatserna 2020-02-19. Siteimprove skannar webbplatserna och rapporterar eventuella avvikelser varje vecka.

Publiceringsdatum för webbplatser

  • Businessregionskane.com publicerades 2019-01-29
  • Tourisminskane.com publicerades i ny version 2019-02-28 
  • Eventinskane.com publicerades i ny version 2019-04-15
  • Filmiskane.se publicerades i ny version 2019-04-15
  • Investinskane.com publicerades i ny version 2020-03-10
  • Sharingskane.se publicerades i ny version 2018-07-18

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-03-13.