Hoppa till huvudinnehåll

Så bygger du en BRS-webbsida

Här får du som webbredaktör en presentation av hur sektioner på Business Region Skånes webb ser ut och fungerar. Sektioner är layoutblock med olika utseende och funktion som du kan välja mellan för att bygga dina webbsidor. Varje sektion är flyttbar och kan ges varierande bakgrundsfärger.

Guiden ger dig insikt i layout och möjligheter för varje sektion – och hur de kan kombineras – när du bygger en webbsida i vår plattform.

Gemensamma funktioner

Bakgrundsfärger

Våra sektioner och Hero-rubriker kan dekoreras med en bakgrundsfärg ur vår palett. Du som redaktör kan välja mellan dessa färger för att ge din layout ett unikt uttryck. Här ser du alla valbara färger samlade. I kommande kapitel har vi applicerat färgerna på olika typer av sektioner, så att du kan se hur de fungerar.  

Platta med mörkgrön färg

Dark Green

Platta med ljusgrön färg

Light Green

Platta med mörkblå färg

Dark Blue

Platta med ljusblå färg

Light Blue

Platta med mörkrosa färg

Dark Rose

Platta med ljusrosa färg

Light Rose

Platta med orange färg

Dark Orange

Platta med gul färg

Yellow

Platta med ljusgul färg

Light Yellow

Platt med grå färg

Dark grey

Platta med vit färg

White

Länkar & listor

De länkar och listor som du skapar i brödtextfältet på en sektion, kan du styla så att de framträder på olika sätt:

Länkar

Länk med pilsymbol

Länk med extern sajt-symbol

Länk som knapp

Punktlista

  • Listobjekt 1
  • Listobjekt 2
  • Listobjekt 3

Nummerlista

  1. Listobjekt 1
  2. Listobjekt 2
  3. Listobjekt 3

Checklista

  • Listobjekt 1
  • Listobjekt 2
  • Listobjekt 3

 

1. Section Body Text

Bakgrundsfärg: Light yellow

Section Body Text används för att lägga in text och bild på en sida utan någon specifik layout eller funktion. Du kan anpassa bredden på en bild i sektionen genom att dra i ena hörnet på bilden i redigeringsläget. Du kan även välja att placera bilden till höger eller vänster sida, samt välja om du vill låta texten flöda kring bilden. En Section Body Text kan ha en eller två kolumner. Tillbaka till toppen

1.1 Section Body Text - 1 kolumn (med flödande text)

Bakgrundsfärg: Light Green.
Beskrivning: Exempel på bild i brödtext med bildjusteringen "Vänster" inställd, med resultatet att bilden positioneras till vänster och texten flödar kring dess högermarginal.


Platshållare som illustrerar hur en bild kan placeras
Du kan ändra bildens storlek genom att dra i det högre nedre hörnet när du befinner dig i redigeringsläget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Tillbaka till toppen

1.2 Section Body Text - 2 kolumner

Bakgrundsfärg: Light Blue
Beskrivning: I en Section Body Text finns två body text-fält tillgängliga. Om du lägger innehåll i båda fälten, kommer det att skapas två kolumner när du publicerar. Här är ett exempel på hur det kan se ut.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Platshållare som illustrerar hur en bild kan placeras
Bildtext

 

Platshållare som illustrerar hur en bild kan placeras
Bildtext

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tillbaka till toppen

 

2. Section Coworkers

Bakgrundsfärg: Dark Green

LEDNING

Pia Jönsson Rajgård

Pia Jönsson Rajgård

VD

E-post: pia.jonsson-rajgard@skane.com

Tel: +46 40 675 34 47

Mobil: +46 768 87 07 30

Läs mer

ADMINISTRATION

Profilbild på Eva Månsson

Eva Månsson

Administratör

E-post: eva.mansson@skane.se

Tel: 040-675 35 06

Mobil: 0768-89 03 89

Läs mer

LEDNING

Gordan Komadina profilbild

Gordan Komadina

Chefscontroller

E-post: gordan.komadina@skane.se

Tel: 040-675 34 93

Mobil: 0768-89 02 60

Läs mer

2.1 Section Coworkers med ihopfällda kontaktkort

Bakgrundsfärg: White

LEDNING

Pia Jönsson Rajgård

Pia Jönsson Rajgård

VD

E-post: pia.jonsson-rajgard@skane.com

Tel: +46 40 675 34 47

Mobil: +46 768 87 07 30

Läs mer

ADMINISTRATION

Profilbild på Eva Månsson

Eva Månsson

Administratör

E-post: eva.mansson@skane.se

Tel: 040-675 35 06

Mobil: 0768-89 03 89

Läs mer

LEDNING

Gordan Komadina profilbild

Gordan Komadina

Chefscontroller

E-post: gordan.komadina@skane.se

Tel: 040-675 34 93

Mobil: 0768-89 02 60

Läs mer

 

3. Section Events

Bakgrundsfärg: Light Rose

TechConnect Europe, Malmö

-

På grund av Covid 19-pandemin har TechConnect Europe Innovation Conference i Malmö skjutits upp till september 2021. Konferensen är utformad för att koppla ihop tillämpad forskning och early-stage-teknik från universitet, laboratorier och startups med industri- och investeringsslutanvändare och prospektorer.
Läs mer om TechConnect

 

4. Section Expandables

Bakgrundsfärg: Yellow

 

5. Section Expandables Large

Bakgrundsfärg: Light Green

 

6. Section Files

Bakgrundsfärg: Dark Blue

6. Section Files
Beskrivning Filtyp Ladda ner direkt
Logotyp – Film i Skåne (2 MB) zip
Typografi – Business Region Skåne (1 MB) pdf

 

 

 

Platshållare som visar att den kan ligga en bild i detta område

9. Section One/Two Large Push/es

Bakgrundsfärg: Yellow
Beskrivning: One/Two Large Push/es kan innehålla upp till två puffar på bredden där bilden, videon eller numret – s k Rich Content – ligger bredvid texten. Om du använder en puff så kan du höger- och vänsterställa hela sektionen (ej möjligt med två puffar). Som i övriga puffsektioner kan du välja att visa en mindre eller större version av bilden, videon och numret genom "Rich Content Expand"-funktionen; samt välja om bilden ska vara rund. Denna puff är vänsterställd med större bild. Undertill är en högerställd puff med mindre bild. Om du väljer att inte ha Rich Content kommer texten att ta upp hela bredden.

Platshållare som visar att den kan ligga en bild i detta område

9.1 Högerställd

Bakgrundsfärg: Dark Green
Beskrivning: Detta är en högerställd version med en mindre bild.

9.2 Med video inbäddad

Bakgrundsfärg: Light Green
Beskrivning: Detta är en högerställd version med inbäddad video i Rich Content-området. 

50

Anställda

9.3 Med nummer

Bakgrundsfärg: Light Blue
Beskrivning: Detta är en högerställd med nummer och enhet i Rich Content-området.

9.4 Med två kolumner

Platshållare som visar att den kan ligga en bild i detta område

Push 1

Detta är en One/Two Large Push/es-sektion med två puffar, och i den här puffen har vi valt att visa en mindre version av bilden genom att avaktivera funktionen "Rich Content Expand". Vi har däremot aktiverat funktionen "Round image".

Platshållare som visar att den kan ligga en bild i detta område

Push 2

Detta är en One/Two Large Push/es-sektion med två puffar, och i den här puffen har vi valt att visa en större version av bilden genom att aktivera funktionen "Rich Content Expand".

 

11. Section Video Push

Bakgrundsfärg: Light Green

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

11. Section Video Push

 

 

13. Section Webform

Bakgrundsfärg: Dark Blue

Tillbaka till toppen

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

 

14. Section Articles (automatiskt flöde)

Section Articles listar befintliga artiklar i systemet på två sätt. Det ena i form av ett automatiskt flöde utifrån när artiklarna publicerades, som du ser exempel på här. I detta läge har du även möjlighet att filtrera ut artiklar baserat på den/de kategori/er du taggade artikeln med när den skapades. Det andra sättet är att du redaktionellt väljer ut vilka artiklar som ska listas, dessa anger du i sektionen – se 14.1 nedan. I båda fallen kan du välja att visa tre eller fyra artiklar per rad, samt hur många artiklar du vill visa totalt i sektionen (mellan 3 och 12).

Sidan uppdaterad 15 Apr 2021, kl 12:54