Hoppa till huvudinnehåll
Illustration av person med mobiltelefon på stativ, filmandes ett scen
Verktyg

Tillgänglig video

Videos som publicerats på din webbplats efter 23 september 2020 måste vara tillgänglighetsanpassade. Läs om vad det innebär.

Tillgänglighetskrav för video på webben:

  • Alla videos ska ha undertexter (genom textspår). Undertexter ska, förutom dialogen, beskriva andra relevanta ljud, till exempel "en telefon ringer". Syfte: att hörselskadade ska kunna ta del av all väsentlig information. 
  • Videos ska vara syntolkade (genom ett kompletterande ljudspår) i de fall det finns väsentlig information i bild som ordinarie dialog eller miljöljud ej återger. Syfte: att synskadade ska kunna ta del av all väsentlig information.
  • Erbjud gärna en separat textversion som en sammanfattning eller transkribering. En sammanfattning är en redaktionell summering av innehållet. En transkribering är ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter eller motsvarande. En separat textversion är bra för användare med skärmuppläsare, men gör det även enklare för sökmotorer att tolka innehållet.

Läs mer om videokraven på Webbriktlinjer.se

Equal Play logotyp

Så här gör du på din BRS-webbplats

  • Redaktörer på Business Region Skåne har möjlighet att använda verktyget Equal Play för att lägga till undertexter eller syntolka video. Equal Play är kopplat till vår videoplattform Brightcove.
  • När du laddat upp en video till Brightcove dyker den automatiskt upp inne i Equal Play där du kan börja texta eller syntolka direkt. 
  • Equal Play erbjuder en s k timeline där du enkelt kan skriva in din undertext samtidigt som du lyssnar på videon. Du kan även låta verktyget lyssna av dialogen och automatiskt transkribera den till text.
  • För åtkomst till Equal Play eller Brightcove, kontakta Fredrik Lindgren.

När du textar, tänk på att:

  • Den som läser undertexterna ska förstå vad som sägs i filmen. Undertexter går ut på att i viss mån korta ned den talade informationen till kärninformationen och även att översätta till skriftspråk med principen att ”texten ska följa talet”.
  • Skriv inte för mycket per rad, maximalt 42 tecken men försök att hålla dig till 35. Ska filmen visas på plattformar utan ljud (exempelvis Facebook och skärmar på bussar och tåg) bör du som gör filmen anpassa innehåll och text så att texten kan läsas tydligt.
  • Den som ser på filmen ska hinna läsa undertexterna. Textblocken bör inte ligga kortare tid än 1 sekund och inte längre än 7 sekunder. 

Sidan uppdaterad 01 jul 2021, kl 13:38