Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist framför Malmö Live

Skåne växer snabbast och har nu passerat sex miljoner gästnätter

Besöksnäring
Tourism in Skåne

Tillväxtverkets statistik över gästnätterna 2018 visar att Skåne är den region med störst tillväxt av storstadsregionerna. Hela 5,1% ökade gästnätterna i Skåne, att jämföra med Stockholms län som låg på +3,5% och Västra Götalands län på +2,6%.

Ser man till de utländska gästnätterna har dessa ökat med 12,5% i Skåne under fjoråret. Motsvarande siffor för Stockholm och Västra Götaland är 7,2% respektive 4,6%. För Skånes del är det Danmark som står för den största ökningen. De danska gästnätterna ökade med 29,3% under 2018 och står för 282 280 gästnätter under året. Största utlandsmarknaden är fortfarande Tyskland med sina 370 207 gästnätter, och en ökning på 7,3%.

- Att våra närmarknader ökar så kraftigt är en trend som vi sett under flertalet år. Att den svenska valutan är fördelaktig spelar säkert roll. Men även att fler väljer att inte resa så långt på sin semester av miljöhänsyn kan väga in, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne.

Skåne har nu passerat 6 miljoner kommersiella gästnätter på ett år, och av dessa är 1,6 miljoner från utlandet. Förutom närmarknaderna står även Kina för en ökning på närmare 30%. Även Nederländerna och Polen ökar kraftigt. Däremot har gästnätterna från Indien halverats, om än från i sammanhanget låga nivåer. Den stora delen av dessa gästnätter kommer från affärsresande som då följer eventuella förändringar i näringslivet.

Hotell är fortsatt den största boendeformen i Skåne och står för 69 % av gästnätterna. Hotellkapaciteten har under 2018 ökat med 2 % , beläggningsgraden har ökat från 65 % till 67 % och snittpriset per belagt rum ökat med 2 % till 906 kr.

- Det är glädjande att vi ser en ökad beläggning och ökade intäkter från de nya hotelletableringarna. Den nyskapade kapaciteten drar med sig nytt resande, fortsätter Pia Jönsson Rajgård.

Statistik över Skånes gästnätter 2018:

Antal 2018 / Utveckling jmf 2017

Gästnätter totalt                        6 185 582           5,1 %

Utländska gästnätter                1 634 643           12,5 %

Svenska gästnätter                   4 550 939           2,7 %

Läs mer om Tourism in Skåne på deras webbsajt