Hoppa till huvudinnehåll
Test

Business Region Skåne fyller tio år med decennierapport

Rapport

I tio intensiva år har Business Region Skåne och dess dotterbolag arbetat för att stärka Skåne genom att attrahera fler besökare, fler evenemang och möten, fler företag och fler filmproduktioner till Skåne. De tio åren sammanfattas nu i en decennierapport som tagits fram tillsammans med Øresundsinstituttet.

Antalet kommersiella gästnätter ökade med 33 procent mellan 2008 och 2017.

Mellan 2009 och 2017 medverkade dotterbolaget Invest in Skåne till mer än 170 internationella investeringar och mer än 200 skånska exportorder.

Antalet sysselsatta i utlandsägda företag i Skåne ökade med 13 procent mellan 2008 och 2017.

Event in Skåne har tillsammans med partners värvat sammanlagt omkring 400 event och möten (inräknat återkommande event), vilka sammantaget skapat en turismekonomisk omsättning till ett värde av mer än två miljarder kronor.

Mellan 2013 och 2017 satsade Film i Skåne 80 miljoner kronor på att medfinansiera film- och tv-projekt som gav 298 miljoner kronor i direkt omsättning i Skåne och 802 miljoner kronor i totala samhällsintäkter.

Arbetet ger resultat

Alla dessa resultat och effekter visar sammantaget att Business Region Skånes unika konstruktion och gedigna arbete ger resultat som stärker Skåne på lång sikt:

- Vi är en resultatfokuserad koncern som gör verkstad av de uppdrag som vi får från våra ägare Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Under dessa tio år har fantastiska krafter från kommuner, regionen, näringslivet, akademi och statliga myndigheter bidragit till att BRS lyckats med genomförandet av de strategier som styrelserna beslutat om och som dotterbolagens drivande och motiverade medarbetare verkställt, säger Anders Karlsson, ordförande i Business Region Skåne AB:s styrelse.

Läs årsrapporten online här på sajten